آگهی کندو زنبور عسل

کندو زنبور عسل

1400-07-16

کندو زنبور عسل نو و کار کرده که حدودا ۱۵۰ عدد جعبه بعلاوه ۴۰عدد طبق که همگی سفارشی از مرغوب ترین چوب که بتونه وروغن چوب و رنگ آمیزی شده اند جهت جلوگیری از نفوذ آب و پوسیده برای نگهداری کندو سفارشی ساخته شده اند ولی بدلیل دو شغل بودن قصد فروش دارم

تبریز
اطلاعات تماس

85**0910400

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی