آگهی فروش گوساله پرواری

فروش گوساله پرواری

1400-08-15

باسلام فروش یک عدد گوساله بومی به وزن حدود ۴۰۰ کیلو مناسب برای کشت یا پروار سالم و سرحال

اصفهان
اطلاعات تماس

73**0913119

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی