آگهی بره پرواری

بره پرواری

1400-08-15

فروش بره و میش جوان افشاری فروش دو راس بره قوچ سنگین وزن فروش ۴ راس میش دوقلوزا و بره یک ماهه قیمت هر میش و بره ۶۰۰۰۰۰۰تومان میش ها سنگین وزن و اکثرا شکم اول هستند

اصفهان
اطلاعات تماس

73**0913119

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی