آگهی سگ ژرمن هفت ماهه

سگ ژرمن هفت ماهه

1400-08-19

این حیوان شناسنامه دارد و کلیه واکسن ها و انگل ترابی انجام شده است . اموزش دیده است ( بشین - بخواب - بیا - بازی گل یا پوچ و ...)در تنهایی داخل اپارتمان واق نمیزند

تهران
اطلاعات تماس

85**0936120

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی