آگهی فروش بره قوچ نر هترو افشار

فروش بره قوچ نر هترو افشار

1400-08-19

فروش یک راس بره نر هترو ۷ ماهه ، واکسیناسیون کامل ، همراه با تاییدیه ازمایشگاه ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس

کرمانشاه
اطلاعات تماس

85**0912464

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی