آگهی سگ گلدن رتریور

سگ گلدن رتریور

1400-08-23

نژاد:گلدن رتریور جنسیت: نر سن: یک سال و ۱ ماه رنگ: دارچینی نژاد: تضمینی اصلی اطلاعات تماس:۰۹۰۱۹۴۴۹۵۲۹/ ۰۹۹۹۹۹۰۱۵۱۹

شیراز
اطلاعات تماس

19**0999990

29**0901944

rib74@yahoo.**mahsa_g

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی