آگهی جوجه مرغ و خروس

جوجه مرغ و خروس

1400-08-23

دو عدد جوجه مرغ و خروس سالم سالم یه عدد جوجه مرغ سه ماهه سالم سالم و یه عدد جوجه خروس دو ماهه سالم سالم معاوضه با مرغ عشق

آبادان
اطلاعات تماس

16**0993256

62**0902537

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی