آگهی فروشنده همو هترو فوری

فروشنده همو هترو فوری

1400-08-28

بدلیل مشکلی قادر ب ادامه کار نیستم.40راس همو هترو.5ماه یکساله ابستن.واکسن و مشخصات کامل یکجا بفروش میرسد

آبادان
اطلاعات تماس

06**0990127

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی