آگهی اسب

اسب

1400-09-18

سه اسب نژاد پارس و خزر نر ۵ ساله، مادیان ۴ ساله ، کره حدود ۲ سال ماده آخرای زایمانشه جدا هم فروخته میشه بدلیل کمبود جا اسب های قوی و سرعتی نر 30 میلیون ماده 50 کره 60 به خریدار واقعی تخفیف هم داده می‌شود

تهران
اطلاعات تماس

50**0933364

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی