آگهی خریدار زنبور عسل

خریدار زنبور عسل

1400-09-18

تعداد 50تا 60کلنی زنبور عسل 5قاب به بالا خریدارم

بیرجند
اطلاعات تماس

48**0915375

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی