آگهی گوساله قرمز

گوساله قرمز

1400-09-28

بزرگترین مرکزفروش گوساله های سمینتال وهلشتاین اصیل بانازلترین قیمت ارسال به تمام نقاط کشوربامجوزحمل بار

شیراز
اطلاعات تماس

37**0921432

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی