آگهی چغندر و شلغم دامی بدون خاک و برگ

چغندر و شلغم دامی بدون خاک و برگ

1400-10-09

چغندر دامی ۱۴۵۰ تومن شلغم دامی ۱۲۵۰ تومن بارگیری با خودمون تسویه رو باسکول

اصفهان
اطلاعات تماس

69**0910361

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی