آگهی خروس سفید با کیفیت عالی

خروس سفید با کیفیت عالی

1400-10-19

خروس سفید با کیفیت عالی واکسن خورده و با تغذیه عالی (نگه داری شده در فضای باغ) سرحال و مناسب جفت گیری

شیراز
اطلاعات تماس

33**0917538

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی