آگهی خرید دام به صورت مدت دار

خرید دام به صورت مدت دار

1401-01-15

یک شرکت بزرگ و معتبر دامداری،در نظر دارد حدود ده هزار راس گوسفند خریداری نمایید. نحوه خرید به صورت مدت دار بوده و وجه دام یکساله پرداخت می‌گردد.

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی