آگهی فروش دام داشتی

فروش دام داشتی

1401-01-18

باسلام تعداد20راس میش با بره جفتی7میلیون و پانصد به همراه 10راس بز با بزغاله جفتی5200به فروش میرسد. فروش فقط به صورت نقدی تخفیف داده میشود

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی