آگهی نیمچه خروس 3/5ماهه گلین لری

نیمچه خروس 3/5ماهه گلین لری

1401-01-21

فروش تعدادی نیمچه خروس 3/5ماهه گلین لری کیفیت عالی به علت تعداد زیاد خروس درگله مناسب نسل کشی ومولدسازی قیمت دونه ای 300ت مقطوع

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی