آگهی گوسفند میش قزل افشار هترو

گوسفند میش قزل افشار هترو

1401-02-06

40 راس میش قزل افشار جوان جفتی ۴ میلیون 27 راس بره نرو ماده هترو کیلویی 75 فوری نقدی به صورت یکجا

زنجان
اطلاعات تماس

37**0921320

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی