آگهی عروس هلندی

عروس هلندی

1401-02-07

جفت عروس هلندی مولد الان هم رو تخم هستند ماده لوتینو نر دوکت لوتینو برای چندمین مرحله میباسد که جوجه دادند .بازدید الوند.فعلا سه تخم گذاشتن . فیلم وعکس . قیمت مقطوع با قفس معمولی ولانه. معاوضه ندارم پول لازمم.

قزوین
اطلاعات تماس

17**0919183

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی