آگهی توله سگ نر،شی هواهوااشپیتز

توله سگ نر،شی هواهوااشپیتز

1401-03-30

توله سگ،یک ماه ونیم،نژادشی هواهوااشپیتز،واکسن خورده،زیبا،باهوش،بدون صدا،مخصوص خانواده،به علت نبودوقت،،

تهران
اطلاعات تماس

52**0912734

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی