آگهی پامر اشپیتز

پامر اشپیتز

1401-03-28

واکسن خورده ۵۰ روزه تربیت شده به علت مهاجرت دارم زیره قیمت میفروشم زمان کم دارم لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد مچکرم قیمت ۳ میلیون تخفیف هم داده میشه

تهران
اطلاعات تماس

22**0910972

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی