آگهی طوطی گرینچیک

طوطی گرینچیک

1401-03-28

طوطی گرینچیک نروماده بسیار عالی رام رام هستند چند کلمه حرف میزنن اهنگ بذاری میرقصه خدای خیلی خوب هستن الکی نمیگم احتیاج به پول هستم میخوام بفروشم فروش بدلیل اینه که میخوام عروس هلندی بگیرم

تهران
اطلاعات تماس

62**0921432

@gmail.com**mshms50

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی