آگهی قناری

قناری

1401-03-28

قناری قرمز خال دار نر هستش رد فاکتور خوندنش عالی معاوضه هم میکنم با ( عروس هلندی و طوطی ملنگو ) تخفیف پای معامله

آبادان
اطلاعات تماس

37**0930609

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی