آگهی گاو شیری شیر بالا

گاو شیری شیر بالا

1401-03-28

گاو سیمینتال اصیل ابستن هشت ماهه شیر بالا دومین گوساله رو ابستنه.وزن گاو‌هم حدود 190کیلو گوشت

آبادان
اطلاعات تماس

25**0935775

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی