آگهی گله گوسفند

گله گوسفند

1401-03-30

150 راس گوسفند جوان به همراه 150 راس بره جهت فروش 09215871360

کرج
اطلاعات تماس

60**0921587

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی