آگهی سگ پامرانین اصیل

سگ پامرانین اصیل

1401-04-10

سگ پامرانین اصیل نر ۳ ماهه شناسنامه دار بسیار باهوش و بازیگوش و زیبا واکسن اول رو زده قرص انگل خورده فروش به علت نداشتن شرایط نگهداری و ناسازگاری با گربه قیمت ۱۶ میلیون تومان

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی