آگهی عروس هلندی

عروس هلندی

1401-04-11

- جفت مولد عروس هلندی ماده گلباقالی و نر سینامون سخنگو 12 ماهه - جفت مولد عروس هلندی ماده لوتینو نر سینامون حدودا 20 ماهه - جوجه سرلاکی گلباقالی و سینامون و آهویی ( تعداد ) ، 20 تا 30 روزه ، رام و دستی عروس هلندی نر بالغ سینامون سخنگو و آموزش دیده 1 ساله ، رام و دستی تضمین سلامت و جنسیت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی