آگهی گوساله سمینتال جنس ماده

گوساله سمینتال جنس ماده

1399-12-04

گوساله سمینتال جنس ماده خوش خوراک و خوش گوشت با کمترین چربی و دنبه مناسب برای قربانی ..

گوساله سمینتال جنس ماده خوش خوراک و خوش گوشت با کمترین چربی و دنبه مناسب برای قربانی ..

تبریز
اطلاعات تماس

78**0914841

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی