آگهی 160 راس گوسفند سالم زنده

160 راس گوسفند سالم زنده

1399-12-04

160 راس گوسفند سالم زنده تعدادی میش بره دار و تعدادی میش باردار 4 راس قوچ به شرط پرش با قیمت مناسب و توافقی

تبریز
اطلاعات تماس

31**0992313

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی