آگهی گاو نر سالم و گوشتی

گاو نر سالم و گوشتی

1399-12-04

گاو نر سالم و گوشتی با وزن حدودی چهارصد کیلو واقع در محدوده ی هریس با قیمت کیلویی 43 هزار

تبریز
اطلاعات تماس

11**0939709

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی