آگهی گوساله زنده واکسینه شده

گوساله زنده واکسینه شده

1399-12-04

گوساله زنده واکسینه شده با تضمین سلامت کامل با قیمت 3 میلیون تومان به فروش می رسد

تبریز
اطلاعات تماس

23**0914932

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی