آگهی قوچ اهلی سالم و سرحال

قوچ اهلی سالم و سرحال

1399-12-04

قوچ اهلی سالم و سرحال مناسب برای گله داری و به شرط پرش لطفا جهت خرید فقط پیامک ارسال شود .

تبریز
اطلاعات تماس

72**0914228

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی