آگهی گاو هلشتاین و گوساله نر

گاو هلشتاین و گوساله نر

1399-12-04

گاو هلشتاین و گوساله نر گاو شکم 4 هم زاییده . سالم هستند .و ایرادی هم ندارند .

تبریز
اطلاعات تماس

09**0922136

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی