آگهی انواع گوسفند رومانوف نژاددار

انواع گوسفند رومانوف نژاددار

1399-12-04

انواع گوسفند رومانوف نژاددار با قیمت توافقی بصورت یکجا . یا بصورت تکی به علت نیاز مالی به فروش می رسد .

تبریز
اطلاعات تماس

37**0935465

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی