آگهی گاو سالم و زنده

گاو سالم و زنده

1399-12-04

گاو سالم و زنده در انواع وزن ها متناسب با بودجه شما لطفا جهت هماهنگی . کسب اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود .

گاو سالم و زنده در انواع وزن ها متناسب با بودجه شما لطفا جهت هماهنگی . کسب اطلاعات بیشتر تماس گرفته شود .

تبریز
اطلاعات تماس

06**0914224

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی