آگهی گوساله ماده

گوساله ماده

1399-12-04

گوساله ماده با کمترین دنبه و چربی مناسب برای قربانی در انواع مراسمات لطفا جهت خرید تماس بگیرید .

گوساله ماده با کمترین دنبه و چربی مناسب برای قربانی در انواع مراسمات لطفا جهت خرید تماس بگیرید .

کرمانشاه
اطلاعات تماس

27**0918654

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی