آگهی گاو نژاد هلشتاین

گاو نژاد هلشتاین

1399-12-04

گاو نژاد هلشتاین نزدیک نه ماهه آبستن هست و در صورت رسیدگی خوب شیردهی روزانه ده کیلو داره

گاو نژاد هلشتاین نزدیک نه ماهه آبستن هست و در صورت رسیدگی خوب شیردهی روزانه ده کیلو داره

کرمانشاه
اطلاعات تماس

55**0938718

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی