آگهی ۵۰ راس گوسفند شیشک واکسینه شده

۵۰ راس گوسفند شیشک واکسینه شده

1399-12-04

۵۰ راس گوسفند شیشک واکسینه شده همه با نژاد اصیل افشاری و مهربانی دارند چون به پولش نیاز دارم قصد فروش دارم

کرمانشاه
اطلاعات تماس

33**0916755

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی