آگهی گوساله سالم و سرحال

گوساله سالم و سرحال

1399-12-04

گوساله سالم و سرحال با قیمت کیلویی 45 هزار به فروش می رسد جهت بازدید حضوری و خرید مطمین تماس بگیرید .

گوساله سالم و سرحال با قیمت کیلویی 45 هزار به فروش می رسد جهت بازدید حضوری و خرید مطمین تماس بگیرید .

ایلام
اطلاعات تماس

53**0992388

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی