آگهی میش و بره صادراتی سالم و گوشتی

میش و بره صادراتی سالم و گوشتی

1399-12-04

میش و بره صادراتی سالم و گوشتی مناسب برای صادرات و یا برای پروار کردن مناسب هستند .

ایلام
اطلاعات تماس

18**0918513

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی