آگهی یک جفت بز کوهی باردار

یک جفت بز کوهی باردار

1399-12-04

یک جفت بز کوهی باردار و تعدادی بز با جنس های مختلف و در وزن های متفاوت موجودی دارم .

ایلام
اطلاعات تماس

41**0990489

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی