آگهی 4 راس گوساله سمینتال

4 راس گوساله سمینتال

1399-12-04

4 راس گوساله سمینتال با نژاد اصیل و بسبار کمیاب گوشتی و با دنبه کم و کیفیت گوشت مناسب سلیقه شما

4 راس گوساله سمینتال با نژاد اصیل و بسبار کمیاب گوشتی و با دنبه کم و کیفیت گوشت مناسب سلیقه شما

بروجرد
اطلاعات تماس

48**0935817

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی