آگهی قوچ نژاد افشاری با ورن حدودی نود کیلویی

قوچ نژاد افشاری با ورن حدودی نود کیلویی

1399-12-04

قوچ نژاد افشاری با ورن حدودی نود کیلویی مناسب برای گله داری و با شرط پرش و سلامت

بروجرد
اطلاعات تماس

76**0930160

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی