معرفی گوسفند چند قلوزا نژاد رومانف ( رومانوف)

گوسفند

معرفی گوسفند چند قلوزا نژاد رومانف ( رومانوف)

گوسفند رومانوف یک نژاد روسی است که درصد چندقلوزایی بالایی دارد به طوری که حتی رکورد به دنیا آمدن 9 بره در روسیه را در یک زایمان داشته است. علاوه بر توانایی بالا در چندقلوزایی در این نژاد به طور حتم بلوغ زود رس بره رومانوف از ویژگی های این نژاد اصیل روس به شمار می‌رود.