آموزش دوقلوزایی گوسفندان با جیره فلاشینگ

گوسفند

آموزش دوقلوزایی گوسفندان با جیره فلاشینگ

قطعا یکی از مهمترین عوامل افزایش درصد آبستنی و چند قلوزایی گوسفندان بالا بردن وضعیت بدنی دام است، حتی اگر شما گوسفند رومانوف بخرید و شرایط بدنی لازم و تغذیه مناسب نداشته باشد نه تنها شاهده چند قلوزایی نخواهید بود حتی امکان آبستن شدن گوسفند رومانوف هم پایین خواهد آمد. اما به واقع جیره فلاشینگ یک روش کاملا عملی است که باعث افزایش ناگهانی قند خون و به موجب آن وارد آمدن شوک متابولیک روی هیپوتالاموس مغز خواهد شد که همین منجر به افزایش فعالیت تولید مثل گوسفندان خواهد شد.