آگهی ۱۲بره هرافی نر عربی

۱۲بره هرافی نر عربی

1400-03-20

با سلام بره ها ۱۰تانر ۲تا ماده شرط صحیح وسالم باب داشت وقربونی اگر همرو باهم ببری پای معامله با شما کنار میام چون به پولشون نیاز فوری دارم یا علی با تشکر

اهواز کانتکس
اطلاعات تماس

67**0937004

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی