آگهی هاسکی مالاموت ماده

هاسکی مالاموت ماده

1400-06-23

بسیار سالم کمتر از ۲۰ روز دیگه فحل میشه شناسنامه دار چشم تا به تا واکسن خورده انگل تراپی شده سابقه زایمان داره به هیچ عنوان جایی که زندگی میکنه دستشویی نمیکنه فروش فقط به دلیل کمبود جا وگرنه این قیمت نیست فوری فروشی

کرج
اطلاعات تماس

66**0910271

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی