آگهی مرغ برهما و خروس جاپنیز

مرغ برهما و خروس جاپنیز

1399-06-14

2 عدد خروس سالم و خوشگل نژاد جاپنیز به همراه یک عدد مرغ و چهار عدد جوجه سوماترا و یک عدد مرغ نژاد برهما و همچنین مرغ کاکلی و جوجه مرغ شاخ دار به صورت یکجا یک میلیون و 50 هزار تومان یا دانه ای 70 هزار تومان می فروشم.

اسلام شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی