آگهی خروس

خروس

1399-06-17

یک عدد خروس خوش رنگ، سالم و آواز خوان به قیمت 60 هزار تومان می فروشم.

بندر امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی