آگهی 110 عدد جوجه مرندی

110 عدد جوجه مرندی

1399-07-24

110 عدد جوجه خروس و مرغ درجه یک به سن یک تا یک ماهه نژاد مرندی؛ واکسن خورده و سالم به قیمت مناسب دانه ای 25 هزار تومان می فروشم.

اسلام شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی