آگهی 80 راس میش جوان قزل افشاری

80 راس میش جوان قزل افشاری

1399-12-03

80 راس میش جوان قزل افشاری خیلی خوش گوشت و خوش خوراک هستند و تعدادی از آنها باردار می باشند .

تهران فرحزاد
اطلاعات تماس

37**0912845

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی